Ống ruột gà Barmag chịu nhiệt, chịu dầu A-739-7244

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: A-739-7244

Hotline

0901388601

A-739-7244 Hosing BARMAG

Ngoài ra, công ty chúng tôi còn cung cấp nhiều sản phẩm phụ tùng Oerlikon Barmag khác:

P/N: 1-015-0879; P/N: 1-015-1622; P/N: 1-017-4777; P/N:1-017-4784; P/N: 1-008-3375; 1-012-2890; P/N: A-E23-8760; P/N: C-202-6290; P/N: 1-006-7777; P/N: 1-011-1178; P/N:1-021-8080; P/N: 1-011-0658; P/N: 1-010-3620;  A-613-2844; P/N: 1-012-9727; P/N: A-D89-5298; P/N: 1-000-3689; P/N: 1-000-1721; P/N: 1-010-7994; A-E23-7045; P/N: 1-003-2030; P/N: 1-021-1222; P/N: 1-011-0639; P/N: 1-017-9757.