CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GIA THỊNH

Trụ sở chính:

28 Hòa Bình, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: +84-8-39732772

Fax: +84-8-39744205

Mobile: +84901388601

Skype: Giathinh601

Email: congnghiepgiathinh@gmail.com