Linh kiện điện tử 2

Thông tin sản phẩm

Hotline

0901388601

Tên linh kiện Mã Digikey Mã linh kiện
SMD 0603 399-14758-1-ND 0.015µF
SMD 0603 478-5135-6-ND 22pF
SMD 0603 732-12187-1-ND 1nF
SMD 0603 399-1075-1-ND 470pF
SMD 0603 RHM560DCT-ND 560W
SMD 0603 RHM330DCT-ND 330W
SMD 0603 RHM4.7KDCT-ND 4.7kW
SMD 0603 TNP4.70KAACT-ND
SMD 0603 RHM910DCT-ND 910W
SMD 0603 RHM3.3KDCT-ND 3.3kW
SMD 0603 RHM1.00KADCT-ND 1kW
SMD 0603 541-3245-1-ND
SMD 0603 RHM3KDCT-ND 3kW
SMD 0603 RHM5.1KDCT-ND 5.1kW
SMD 0603 RHM2.0KDCT-ND 2kW
SMD 0603 P20162CT-ND 47kW
SMD 0603 A110300CT-ND 100kW
SMD 0603 A119957CT-ND 22W
SMD 0603 RNCF0603BKC1M00CT-ND 1mW
SMD 0603 RHM1MDCT-ND
SMD 0603 RHM470DCT-ND 470W
SMD 0603 RHM2.2KDCT-ND 2.2kW
SMD 0603 RHM1.2KDCT-ND 1.2kW
BAS86,115 1727-3566-1-ND SOD-80
RS1A-E3/61T RS1A-E3/61TGICT-ND DO-214AC
C11FS4 1253-EC11FS4CT-ND DO-214AC
BYG10J-E3/TR BYG10J-E3/GICT-ND 600V
1SMB5929B-13 1SMB5929B-13DICT-ND DO-214AA
1SMA5929BT3G 1SMA5929BT3GOSCT-ND DO-214AC
TRANS NPN 25V 1.5A SOT23 MMSS8050-H-TPMSCT-ND MMSS8050-H-TP
2MM 455-1784-ND 28POS
2MM 455-1785-ND 30POS
4.2MM WM3902-ND 6POS
3 COIL SMD 490-11100-1-ND 200mA
Conn Header A30603-ND 4POS
SMD 0603 490-4934-1-ND 0.047uF
SMD 0603 399-9962-1-ND 0.12uF
SMD 0603 732-7755-1-ND 330pF