Cảm biến càng Barmag 1-011-0389

Thông tin sản phẩm

Mã sản phẩm: 1-011-0389

Hotline

0901388601

Cảm biến càng dùng trong hệ thống máy dệt Oerlikon Barmag.

Các sản phẩm phụ tùng, mạch điện tử khác:

EA118-013Z POWER ELECTRONICS I000 Bo mạch   (E-000-0236)

EA118-112Z POWER ELECTRONICS I000 Bo mạch  (E-000-0256)

ELEC. BOARD EA127-17Z Bo mạch (E-000-3098)

EA119-014Z POWER ELECTRONICS I020 Bo mạch ( E-000-0243)